دان لایت COB فکی 20وات

20W -Trunk Light

کد محصول :

KY-TL0120W

منبع روشنایی :

COB

 دان لایت COB فکی 40وات

40W -Trunk Light

کد محصول :

KY-TL0120W4

منبع روشنایی :

COB