دان لایت COB توکار 20 وات

20W – Recessed  Downlight

کد محصول :

KY-DL0220W

منبع روشنایی :

COB

 دان لایت COB توکار 30 وات

30W – Recessed  Downlight

کد محصول :

KY-DL0230W

منبع روشنایی :

COB